klíčová pracovnice
respitní pracovnice
lektorka

 

Kontakt
Tel: +420 602 699 163
Email: mardivoka@gmail.com
O Marušce
Pedagogika a životní poradenství je moji inspirací, cestou objevování a touhou blízké budoucnosti. Vztah k vedení dětí jsem poprvé navázala jako instruktor v outdoorovém středisku, kde jsem načerpala zkušenosti jak s vytvářením smysluplných vzdělávacích programů sociálně osobnostního charakteru, tak s objevováním skrytých tajů dětských duší. Centrem mého zájmu se poté stala zkušenostně reflexivní pedagogika a její možné příspěvky k celkové kultivaci osobnosti po všech jejích stránkách, na základě rzp jsem spolupracovala na výstavbě nemála metodických materiálů (např. v oblasti náhradní rodinné péče, nebo sociálně osobnostní výchovy). Vystudovala jsem filosofii a učitelství občanské výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci a vzdělání si postupně rozšiřovala jak praxí, tak metodickými kurzy zaměřenými na obecnou pedagogiku i náhradní rodinnou péči. Stále hledám nové cesty, jak nejlépe přistupovat k dětem a mladistvým, k jejich potřebám a výlučným osobnostem – v tomto směru jsou i dospělí, nejčastěji pěstouni, obdobným oříškem. I přesto, že nedokážu nikomu nahradit, co bylo ztraceno, věřím i v malé radosti a příležitosti, kterými můžu díky poradensko-pedagogické činnosti v “Děti patří domů” působit na životní pohodu, jistoty a naděje našich klientů.