respitní pracovník

 

Kontakt
O Martinovi
Na základní škole, kterou jsem navštěvoval v Dolním Benešově, mě přepadla láska k hudbě. Bylo to tak silné, že jsem se během pár let zcela sám naučil ovládat několik hudebních nástrojů. Po opuštění základní školy jsem nastoupil na střední průmyslovou školu stavební, kterou jsem úspěšně absolvoval. Během studia jsem byl součástí farní scholy v Dolním Benešově, kde jsem aktivně doprovázel ostatní hrou na kytaru a zpěvem. V té době se ve mně vštípila myšlenka pomáhat druhým. Po ukončení střední školy jsem nastoupil na povinnou vojenskou základní službu v délce 12-ti měsíců. Poté jsem 2 roky pracoval pro firmu Lanex v Bolaticích. Tam jsem se rozhodl, že nejlepší způsob, jak můžu pomáhat lidem, je stát se policistou. Tím jsem se stal v roce 2004 a jsem jím do dnešního dne. Na začátku policejní kariéry jsem musel absolvovat roční kurz, ve kterém jsem vynikal v předmětech jako je psychologie, zdravověda, právo a sebeobrana. Čím jsem starší, tím více chci pomáhat dětem. Díky Radce Šmardové, se kterou jsem se seznámil v roce 2015 a letos spolu čekáme miminko, jsem se dostal do kontaktu s organizací Děti patří domů z.s. Velice mě nadchlo, co vše dělají pro děti z pěstounských rodin. Čím více mě do toho Radka začleňovala, tím více mě to začalo naplňovat. Jsem jí a vedení společnosti Děti patří domů z.s. vděčný, že mi umožnili být součástí jejich týmu, kde jsem se mohl zúčastnit různých letních respitních a víkendových pobytů. V letošním roce se mi naskytla možnost se stát vedoucím na letním a víkendovém respitním pobytu. Tuto funkci vedoucího jsem s velkou radostí přijal. Již nyní se těším na spolupráci s dětmi a pracovníky DPD.