vedoucí na respitních akcích

aktivní člen VH

 

O Vlastimilovi

Přestože jsem vystudoval střední školu obor Průmyslová ekologie, měl jsem vždy blízko k oblasti pedagogické. Dlouhé roky jsem byl aktivním členem skautského hnutí, odkud stále čerpám inspiraci a přístup k životu. V současnosti působím jako asistent pedagoga ve školce, dříve také jako asistent a vychovatel ve školní družině – ať už ve škole běžné či speciální. Spolupráce s organizací DPD tak pro mne je takovým dalším smysluplným propojením. Je to takový „můj“ střípek, kterým se snažím přispět dobré věci.

aktualizace 7/2023