Chci se stát pěstounem

Pokud uvažujete o tom, že byste se stali pěstouny – a to ať již pěstouny dlouhodobými či na přechodnou dobu, připravte se na poměrně dlouhý proces (může trvat rok i déle). Tak jako u jiných profesí a činností, ne každý má vlohy ke všemu a děti, které potřebují vaši péči, neměly jednoduchý osud. Proto potřebují, aby jejich noví lidé byli trpěliví, se správnou motivací a především by měli vědět, co vše pěstounská péče obnáší. Není možné experimentovat. Ač proces schvalování k pěstounské péči v současnosti v každém kraji probíhá trochu jinak, určitě vás čeká:

  1. Zajít na sociální odbor, oddělení náhradní rodinné péče – sdělit svůj záměr, získat další informace a převzít si formuláře k vyplnění.
  2. Vyplnit formuláře o sobě, svých dětech, přidat vaši fotografii, potvrzení zaměstnavatele o vašem příjmu, posudek vašeho lékaře, kopie občanských průkazů. K tomu je zpravidla potřeba vyplnit formulář o vašich představách o dítěti/dětech – věk, pohlaví, etnikum, případné zdravotní omezení či hendikepy. Jedná se o předběžné informace, je dost pravděpodobné, že v průběhu přípravy se vaše představy pozmění. Finální rozhodnutí o tom, pro jaké dítě jste vhodní, je určeno až na konci procesu schvalování. Podáním těchto formulářů sociální pracovnici NRP se zakládá váš spis, který putuje na krajský úřad, a dostáváte se do procesu schvalování. Formuláře mohou být kraj od kraje jiné, nedivte se proto, pokud máte známé s jinou zkušeností.
  3. Návštěva sociální pracovnice ve vašem bydlišti, její posudek je součástí spisu o vás. Ptejte se, kdy můžete její návštěvu očekávat.
  4. Psychologické posouzení všech členů domácnosti, tzn. nejen partnerů, ale i dětí. Návštěva krajského psychologa bývá zpravidla na začátku procesu, uprostřed, a poté vždy na konci. Čekací doby bývají zhruba okolo 2 měsíců, ptejte se však, jak je to u vás v kraji.
  5. Příprava na pěstounskou péči v celkové době 48 h pro pěstouny na dlouhodobou péči, 72 h pro pěstouny na přechodnou dobu. Tato část je nejvíce různorodá z pohledu krajů. Někde jsou přípravy v rozmezí několika víkendů, někde v rozmezí několika samostatných dní. Většinou jde o skupinovou přípravu, která může začít, až se naplní minimální počet zájemců (zpravidla dvakrát ročně). Nyní se rozjíždí také nový systém přípravy, který kombinuje skupinovou práci s individuálními návštěvami (systém PRIDE). Obsah je různorodý, nicméně určitě zahrnuje informace o deprivaci, o specifických potřebách dětí, o tom, jak hovořit o biologické rodině, jak přistupovat ke kontaktu s biologickou rodinou, jak přijetí dítěte ovlivní vaši původní rodinu a vaše vlastní děti. Časté je také přednášení zkušených pěstounů či osvojitelů. V některých krajích existují společné přípravy pro zájemce o adopci i pěstounskou péči, navzdory tomu, že potřeby dětí i dospělých jsou jiné. Nebojte se proto hodně ptát nejen během přípravy, ptejte se vaší sociální pracovnice, psychologa, neváhejte zatelefonovat na krajský úřad. Nebojte se informovat se, jak často se přípravy pořádají a kdy můžete očekávat, že do nich budete zařazeni. Samožadatelé v některých krajích mohou čekat déle, protože jich ve skupině může být jen omezený počet.
  6. Závěrečné posouzení psychologem, kde se zpravidla dohodnete, jakým dětem jste schopni poskytnout péči, zda jste prošli procesem s doporučením (případně zda vám doporučili odklad nebo vás neschválili), kdy dostanete formální potvrzení o schválení.

Celkově je potřeba říci, že ač se celý proces může zdát dlouhý, má to svůj význam. Od vašeho primárního rozhodnutí se dozvíte spoustu nových informací, které je potřeba vstřebat a zakomponovat do svých představ o pěstounství. Zároveň se s novými informacemi budou posouvat vaše představy o tom, jaké jsou vaše kapacity, na co si ještě troufáte a nač již ne, jaký vliv bude mít vaše rozhodnutí na vaše vlastní děti a co udělat pro to, abyste pro ně rizika minimalizovali. Jedná se o velké životní rozhodnutí, a to vyžaduje čas. Dejte ho sobě i své rodině. Dítěti nejvíce prospějete, když budete dobře připravení. Chyba by měla zásadní vliv nejen na vaši rodinu, ale i na přijaté dítě, jež potřebuje především přijetí a stabilitu. Buďte proto trpěliví a počítejte s větší časovou náročností (např. vzít si dovolenou na dobu přípravy nebo návštěvu u psychologa).

Možná během procesu poznáte, že péče o ohrožené dítě není vaše cesta. Neváhejte se svým konečným rozhodnutím počkat, pokud si nejste zcela jisti, že to zvládnete. Je obdivuhodné i pokud si dokážete přiznat, že péče o děti, které mají tolik speciálních potřeb, by pro vás byla příliš náročná.

Lhůty jednotlivých kroků se liší kraj od kraje, nebojte se na ně zeptat vaší sociální pracovnice nebo přímo odpovědného pracovníka krajského úřadu.

Pokud budete schváleni, počítejte s tím, že ještě nějakou dobu potrvá, než budete vytipováni jako vhodná rodina pro konkrétní dítě. Je mylnou představou veřejnosti, že v dětských domovech jsou malé zdravé osiřelé děti. Nejčastěji jsou zde děti staršího věku (nad 10 let), v sourozeneckých skupinách, s alespoň částečným kontaktem se svými rodiči, jiného etnika či s nějakým hendikepem. Celkově proto platí, že čím více jste tolerantní (věk, počet, etnikum, zdravotní stav), tím dříve nějaké dítě najde vaši rodinu. Není výjimkou, že na vytipování dítěte se čeká i celý rok. Povzbudivé však je, že v poslední době hodně krajů zefektivňuje celý proces tak, aby dítě muselo čekat co nejkratší dobu. Pokud se vám vše zdá příliš dlouhé, neváhejte se obrátit na pracovníka krajského úřadu, který vám poskytne informace, zda v „Aktivu“ (prostor skupiny odborníků, kam jsou nahlašovány děti vhodné pro NRP a kde se o nich rozhoduje) jsou děti, pro které jste schváleni, a co můžete čekat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>