Otázky a odpovědi k hostitelské péči

Jak staré děti si je možné do hostitelské péče brát?

Do hostitelské péče jsou vhodné děti, které mají nízké šance dostat se do náhradní rodinné péče a jsou dlouhodobě umístěny v ústavu. Jedná se tak především o děti staršího věku (nad 12 let), kterých je v DD nejvíce, ale není to pravidlem. Starší děti již dokáží mít na HP náhled a mít reálná očekávání. U dětí mladších 10 let je velké riziko rychlého připoutání se k hostiteli a hůře se vysvětluje, že se jedná jen o nárazové návštěvy. Děti mladší 7 let věku nejsou pro hostitelství vhodné. Častá změna prostředí jim neprospívá, přičemž rozumové zpracování „návštěv“ je velmi omezené. Mohou se pak objevovat noční děsy, pomočování či jiné potíže. Pro takto malé děti je stěžejní aktivně hledat vhodnou pěstounskou rodinu. Mohou se však vyskytnout i případy mladších dětí, zvláště dětí s nějakým hendikepem, minoritního etnika nebo z velké sourozenecké skupiny, kterou soud nechce pro silné vazby rozdělit, kde může být hostitelská péče přínosem i vzhledem k nižšímu věku. Přesto však doporučujeme děti pro HP až od osmi let. Zájemcům o HP u mladších dětí doporučujeme se spíše realizovat v dětském domově jako dobrovolník a dítě pravidelně navštěvovat v jeho prostředí.

Jak často je běžné si dítě brát?

Frekvence návštěv závisí na možnostech hostitele, přání dítěte a režimu dětského domova. Důležité je, aby hostitel měl své možnosti dopředu zhodnocené a věděl, co nabízí. Je možné brát dítě na pobyt například 1x za čtvrt roku na víkend a týden o prázdninách. Je také možné brát si dítě na víkend každých 14 dní a všechny prázdniny během roku. Maximální délka souvislého pobytu u hostitele je však 14 dní. Pokud byste měli zájem o delší čas, je nutné si vždy znovu zažádat příslušnou instituci. Možné jsou také odpolední návštěvy dítěte (i během týdne), případně pouze jednodenní výlety, s tím, že večer dítě vždy přivezete do DD zpět. Frekvence návštěv se také odvíjí od přání (a nálady) dítěte, která nemusí být vždy hostiteli předpokládána. (Například raději půjdou s kamarády ven než s vámi na výlet, ale to už je potřebná domluva a vedení dítěte k zodpovědnosti za domluvený výlet.) Vše samozřejmě také závisí na domluvě s dětským domovem. Například DD může mít zájem, aby dítě bylo přítomno na dlouhodobě plánované akci DD či plánované akci rodinné skupiny, v níž dítě vyrůstá. Potom je vždy důležitá domluva a vzájemné si vycházení si vstříc. Celkově při plánované HP je vhodnější ze začátku dojíždět na návštěvu častěji (např. jednou za 2-3 týdny, třeba jen na půlden), aby se všichni seznámili a poté vše uzpůsobit. Naopak u spontánní HP např. u vedoucího tábora může jít jen o jeden týden/víkend v roce, jelikož hostitel bydlí velmi daleko.

Rádi bychom si vzali dítě na Vánoce, aby nemuselo být samo, je to možné?

Vánoce by měl každý trávit doma. A doma pro děti z dětského domova znamená buď doma u svých rodičů anebo v dětském domově, kde tráví všechen svůj čas, má sourozence, zná své tety a strejdy, má kamarády. Vánoce jsou pro děti z DD náročné a citlivé, protože si uvědomují, že je mají jiné než ostatní děti. Avšak toto nevyřešíme tím, že dítě vytrhneme ze známého prostředí a dovezeme sice do rodiny, avšak plné neznámých lidí a věcí. To je mnohem větší stres než celé Vánoce v dětském domově. Hostitelská péče je proces dlouhodobý a opakovaný. Celkově vztah mezi hostitelem a dítětem vzniká pozvolna, s postupnými návštěvami v DD, přes půldenní a denní výlety mimo DD až po první přespání u hostitelů či na společném výletě. Vánoce proto rozhodně nejsou vhodné pro novou hostitelskou péči, dokonce ani u „rozjeté“ hostitelky není samozřejmé, že Štědrý večer dítě tráví u hostitelů doma. Naopak je stále třeba si uvědomovat, že HP jsou pouze návštěvy a ty běžně nemíváte v průběhu Štědrého večera. Proto doporučujeme:

  1. HP nezačínat v průběhu Vánoc
  2. u HP, která teprve nedávno začala, pouze dítě navštívit v průběhu svátků či volných zimních prázdnin
  3. u dlouhodobé a intenzivní HP si dítě vzít na několik dnů v průběhu svátků a prázdnin, mimo Štědrého dne, pokud je HP velmi intenzivní, je samozřejmě Štědrý den možný. Dítě si jej většinou přeje trávit s rodinou.

Pokud vás však Vánoční svátky inspirovaly k tomu, udělat něco pro dítě z dětského domova, začněte v jejich průběhu přemýšlet a diskutovat právě o HP, třeba to bude to pravé pro vás. Navíc očekávejte, že před Vánoci je v DD pořádný šrumec (tak jako v rodině, navíc plánování směn, odjíždění dětí do rodin apod.), a tak si pro případné informace o možné HP zavolejte až v klidnějším lednu.

Je červen, blíží se prázdniny, mohli bychom vzít dítě z dětského domova s sebou na dovolenou? 

Pokud vás podobná myšlenka napadla s přicházejícími prázdninami, a již máte rozběhnutou HP, je to možné. Samozřejmě závisí na povolení sociální pracovnice a ředitele DD. Pokud jde o cestu do zahraničí, dítě potřebuje navíc pas, k jehož vytvoření je potřeba souhlas rodičů, což někdy může být komplikované. Nejlépe je poradit se v dětském domově. Pokud jste ještě s HP nezačali a dítě neznáte, není to příliš reálné. Připravte se, že vše trvá a o prázdninách mají odpovědní pracovníci navíc dovolenou. Navíc své dítě byste asi s cizí rodinou také hned tak na dovolenou nepustili. Proto o HP přemýšlejte, ptejte se, vyplňte papíry a třeba, když to všechno dobře půjde, příští rok.

Přispěje mi stát finančně na hostitelskou péči?

Hostitelská péče je po finanční stránce plně v kompetenci hostitele. Nevzniká zde žádný nárok na finanční přispění od státu. Také je dobré vědět, že dítě může být díky pobytu u hostitele kráceno dětským domovem na výši jeho kapesného. To se vypočítává jako poměrná část dnů, jež dítě strávilo daný měsíc v zařízení, tzn pokud bylo o víkendu u vás, může se mu krátit kapesné o dané dva dny (zda ano či ne rozhoduje dané zařízení a jeho zvyklosti).

Jak mě má dítě jako hostitele oslovovat?

V případě oslovování je dle našich zkušeností nejlepší, když pravidla nastavíte vy. Dítě pak není tolik zmatené a nejisté pokaždé, když vás má oslovit. Může vám říkat jakkoli si zvolíte: křestním jménem, přezdívkou, „teto“ nebo „strejdo“, případně i například paní Nováková. Samozřejmostí je, že vás dítě neoslovuje „mami/tati“, jelikož vy nejste jeho rodiče, ani nejste ve stejném výchovném postavení jako rodiče. Oslovování tedy závisí převážně na vás. Dítě vám může tykat i vykat. Vy nastavujete pravidla.

 Je možný přechod z hostitelské péče v pěstounskou péči?

Pro většinu dětí v DD není jednoduché najít náhradní rodinu (věk, etnikum) a hostitelství je alespoň nějakou náhradou. Může být dobrým základem pro vytvoření důvěry dítěte v dospělou osobu a v některých případech může přerůst až v pěstounskou péči. Naše zkušenost je taková, že většina těchto dětí by jinak šanci na náhradní rodinu neměla prakticky žádnou, protože žadatelé o „anonymní“ dítě (zprostředkování) bývají ve svých požadavcích zdrženliví a své limity staví raději větší. Dotazníky zprostředkování NRP jsou zaměřeny především na vzhled dítěte a jeho zdravotní stav, což však o konkrétním člověku vypovídá velmi málo. Pokud tedy hostitelé naváží vztah s konkrétním dítětem či dospívajícím a tento vztah je oboustranně pozitivní a přínosný, je možné zažádat o svěření dítěte do PP. V takovém případě se už nejedná o zprostředkování a tudíž žádost o zrušení ústavní výchovy a svěření dítěte do PP se podává přímo k soudu dle trvalého bydliště dítěte.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>