Pěstounská péče

Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče vymezená zákonem o sociálně právní ochraně dětí (ke stažení zde), kdy jednotlivec, manželé či partneři (dále jen rodina) přijali do své péče a výchovy dítě, které nemůže vyrůstat se svými rodiči. Na rozdíl od adopce (osvojení) však pěstouni nejsou zákonnými zástupci, nemění se rodný list dítěte, nemají rodičovská práva ani vyživovací povinnost a po ukončení pěstounské péče (například pokud dítě dosáhne 18 let a ukončí přípravu na povolání) jsou si po právní stránce dítě i bývalý pěstoun zcela cizími lidmi (nemají k sobě vyživovací povinnost, nedědí apod.) Zároveň jsou pěstouni povinni se vzdělávat (24 h za rok) a pokud to jen trochu jde, udržovat kontakt s biologickou rodinou dítěte, s jeho maminkou, tatínkem, nebo babičkou či sourozenci umístěnými v ústavu či s jinými členy rodiny. Pokud toto z nejrůznějších důvodů není možné, například proto, že rodiče nejsou dohledatelní, nebo je kontakt zakázán soudem, pak pěstouni alespoň podporují rozvoj vlastní identity dítěte – seznamují dítě s jeho životním příběhem.

Navzdory tomu, že dítě je jim svěřeno „jen“ dočasně, na výchovu, je dítě plnou součástí rodiny, sdílí se svými pěstouny radosti i trampoty svého dětství, většinou je oslovuje „mami“ a „tati“, všichni společně řeší jeho školní úspěchy i problémy, rozvíjejí jeho talent, plánují společnou budoucnost. Dítě získává novou rodinu, péči, zájem a především lásku, která je naprosto nezbytnou součástí pro každou lidskou bytost, a otázka bytí či nebytí pro každé dítě.

Pěstounská péče je proto nedocenitelná služba v pravém smyslu slova, služba dítěti, jeho rodičům, společnosti a státu. Dítěti je tak naplněno jeho právo vyrůstat v rodině, v láskyplném a bezpodmínečném prostředí. Nesmírně si proto všech pěstounů vážíme a děkujeme jim.

Na své cestě však pěstouni nezůstávají sami. Od roku 2013 každá rodina automaticky získává svou podpůrnou organizaci, která je provází. Může jít o neziskovou organizaci, příspěvkovou organizaci, ale také krajský úřad či místně příslušný OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) – kontakty na organizace, se kterými máme navázanou spolupráci, nebo dobrou zkušenost, najdete v sekci doporučujeme. Jednou z takových organizací je i Děti patří domů, z. s. Každá z organizací nabízí něco trochu jiného a pěstouni si mohou vybrat, s kým uzavřou tzv. dohodu o výkonu PP, tedy se kterou organizací chtějí úžeji spolupracovat a primárně odebírat jejich služby. Dále pěstouni získávají od úřadu práce příspěvek na potřeby dítěte (to nemusí platit u příbuzenských pěstounů, kteří na příspěvek nemají automaticky nárok vzhledem k případné vyživovací povinnosti) a poté odměnu pěstouna. Více o pěstounské péči můžete zjistit z příručky pro pěstouny (ke stažení) nebo si s námi sjednat schůzku, kde vám o pěstounství povíme více. Nyní již jen dvě rozlišení:

Pěstounská péče (tzv. dlouhodobá pěstounská péče)

Dítě je zde svěřeno pravděpodobně na neznámo dlouhou dobu, často až do jeho zletilosti, protože v dohledné době nemusí být možný návrat dítěte do rodiny původní. Odměna pěstouna je 8 000 Kč/měsíčně (hrubého) u jednoho dítěte svěřeného do péče nebo 12 000 Kč/měsíčně u dvou dětí svěřených do péče, případně 20 000 Kč/měsíčně u tří dětí (u každého dalšího se odměna zvyšuje o 4 000 Kč). Pěstouni také dostávají měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte, který se pohybuje v závislosti na věku dítěte od 4 500 do 6 600 Kč. U dětí s vážným zdravotním postižením se částky zvyšují (přesné informace najdete v zákoně SPOD – ke stažení)

Pěstounská péče na přechodnou dobu (tzv. profesionální PP)

Dítě je do této péče svěřeno na dobu dočasnou, maximálně na jeden rok. Jedná se o přechodné období, ve kterém si biologičtí rodiče upravují své podmínky tak, aby se k nim dítě mohlo vrátit zpět, a v případě, kdy se to nepodaří či to není možné, je dítěti vyhledána dlouhodobá péče (adopce, pěstounská péče). Jeden z pěstounů na přechodnou dobu je stabilně doma a je stále připraven přijmout dítě, které potřebuje dočasnou péči. Jedná se o tzv. osoby v evidenci, jejichž odměna je 20 000 Kč hrubého nezávisle na tom, zda je dítě v rodině aktuálně umístěno či nikoli. S přijetím dítěte rodina dostává také měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jak je popsáno výše. Specifikum této péče je ve schopnosti rodiny intenzivně spolupracovat jak s biologickou rodinou, případně s vybranou rodinou náhradní, tak i s úřady. Pro pěstounskou péči na přechodnou dobu jsou zpravidla vybírány rodiny, které již mají děti odrostlé nebo alespoň staršího věku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>