Ráďa_web

Bc. Radka Šmardová

Tel: +420 777 925 873
Email: smardova@detipatridomu.cz
Klíčová pracovnice – specializace děti s hendikepem
Respitní pracovnice
Aktivní člen VH
více

Vystudovala jsem Integrovanou střední školu v Moravské Třebové – obor Sociální péče-pečovatelská činnost a později pedagogické asistentství na Palackého univerzitě v Olomouci. Od roku 2006 jsem vykonávala pedagogickou asistenci u dětí s handicapem, jak fyzickým tak psychickým (např. Castellům syndrom, poruchy autistického spektra, specifické poruchy učení a DMO) a absolvovala jsem několik kurzů zaměřených na tuto problematiku. S dětmi s raným traumatem pracuji od roku 2007, kdy jsem byla pedagogickou asistentkou dívky s vysokofunkčním autismem vyrůstající v pěstounské péči. V roce 2011 mne Dáša Zezulová přizvala k pořádání letního respitního pobytu, což mne nadchlo a na respitní pobyty jsem začala pravidelně jezdit. Od té doby jsem poznala řadu dětí, k nimž nebyl život lehký, ale dostaly druhou šanci v podobě pěstounů a láskyplného domova. Od roku 2013 jsem klíčovou pracovnicí několika rodin a od září 2014 jsem do DPD nastoupila na plný úvazek jako klíčová a respitní pracovnice. Děti patří domů mi dalo nový smysl života a ukázalo nový směr. Má práce mne naplňuje, baví a dodává naději, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině.

V poslední době se sama vzdělávám v těchto oblastech: Kontakt s biologickou rodinou (8h), Kniha života (8h), arteterapeutické techniky při práci s dítětem v PP (14h), metody sociální práce a rodinné konference (6h), Základy vedení rozhovoru s dítětem (8h), Strukturované učení pro žáky s poruchou autistického spektra (4h), Pracovnice v sociálních službách (204h), Zvyšování osobní efektivity (48h).

Označeno v Klíčový pracovníci, Respitní tým
Maruška_web

Bc. Marie Šlápotová

Tel: +420 734 695 465
Email: slapotova@detipatridomu.cz
Klíčová pracovnice, Respitní pracovnice
Lektorka
více

Pedagogika je moji inspirací, cestou objevování a touhou blízké budoucnosti. Vztah k vedení dětí jsem poprvé navázala jako instruktor v outdoorovém středisku, kde jsem načerpala zkušenosti jak s vytvářením smysluplných vzdělávacích programů, tak s objevováním skrytých tajů dětských duší. Ve středisku jsem se postupem času dostala do vedení sportovních a dramatických táborů, ve kterých pracuji na tvorbě programů sociálního a osobnostního rozvoje dítěte. Centrem mého zájmu se v nynější době stala zkušenostně reflexivní pedagogika a její možné příspěvky k celkové kultivaci osobnosti po všech jejích stránkách. Studuji učitelství občanské výchovy a filosofie a obecnou pedagogiku. Stále hledám nové vhledy, jak nejlépe přistupovat k dětem, k jejich potřebám, výlučným osobnostem a také jak pečovat o jejich psychickou i fyzikou pohodu. Jsem přesvědčená, že to nejlepší zázemí k výše zmíněným cílům nalézám právě v „Děti patří domů“.

Označeno v Klíčový pracovníci, Respitní tým, Vzdělávací tým
14

Mgr. Lenka Patočková

Tel: +420 608 491 059
Email: patockova@detipatridomu.cz
Statutární zástupkyně a předsedkyně Správní rady, aktivní členka VH
Klíčová pracovnice, Realizace vzdělávacích a osvětových akcí
V současné době na mateřské dovolené
více

K tématu NRP jsem se dostala v roce 2010 prostřednictvím své diplomové práce na téma Problematika odchodu mladých lidí z ústavní péče prostřednictvím techniky Legislativního divadla, čímž jsem roku 2011 ukončila obor sociální pedagogika a volný čas na Masarykově univerzitě v Brně. Od konce roku 2011 do června roku 2014 jsem pracovala jako sociální pracovnice s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním (cílová skupina lidé se schizofrenií a afektivními poruchami) a získala tak cenné zkušenosti z oblasti sociální práce a psychosociální rehabilitace v praxi. Do Děti patří domů, o. s. jsem přišla na jaře 2013, kdy jsem začala pracovat se dvěma rodinami jako klíčový pracovník provázení, od podzimu 2014 pak v této pozici pokračuji na plný úvazek, přičemž se specializuji na pěstounskou péči na přechodnou dobu a dále se v oblasti NRP vzdělávám.

V poslední době jsem absolvovala tyto odborné kurzy: Kniha života (8h), Průvodce fázemi pěstounské péče (16h), ZdrSem  – záchrana života a první pomoc (42h), Způsoby zvládání obtížných situací ve spolupráci s klientem (25h), Psychiatrické minimum (4h), Komunikace verbální a neverbální (8h), Metoda psychosociální rehabilitace (14h), Komunikační dovednosti a zvládání zátěže v krizových okamžicích (8h), Focusing dialog mysli a těla (24h), Instruktorský kurz Prázdninové školy Lipnice, Review (20h), Cílená zpětná vazba (20h).

Označeno v Klíčový pracovníci, Kontakty
Alex_Tichankova

Alexandra Tichánková

Tel: +420 608 715 844
Email: tichankova@detipatridomu.cz
Statutární zástupkyně a místopředsedkyně Správní rady, aktivní členka VH
Klíčová pracovnice pro Ústecký kraj – specializace příbuzenská PP
Realizace vzdělávacích akcí pro Ústecký kraj
více

Jsem maminka dvou již dospělých synů a náctileté slečny, kterou máme spolu s manželem v pěstounské péči. V době, kdy jsme naši dceru přijímali, jsem měla o pěstounské péči, stejně jako většina čerstvých náhradních rodičů, hodně naivní představy. A problémy, které proto naše pěstounství od začátku provázely, a které po přijetí dítěte zažívá převážná většina pěstounů; problémy, se kterými jsme si sami neuměli poradit, mne přivedly k organizaci Děti patří domů. V době, kdy Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí byla teprve ve schvalovacím procesu a o práci neziskových organizací se tolik nevědělo, jsem si uvědomila, jak je tato práce důležitá a velmi potřebná. A že to je přesně to, čím bych se chtěla nadále zabývat. Začala jsem vyhledávat semináře a kurzy zaměřené na problematiku náhradní rodinné péče a postupně jsem si doplnila kvalifikaci potřebnou pro práci provázejícího pracovníka. Této se již několik let věnuji na plný úvazek, pracuji s rodinami v Ústeckém kraji.

V poslední době jsem absolvovala toto další vzdělávání: Efektivní komunikace (64h), NRP očima rodinného terapeuta (100h), Krizová intervence (13h), Jak uspořádat Případovou konferenci (12h), Citové připoutání – attatchement (18h), Závislost a trauma pohledem rodinných terapeutů (40hod), Příbuzenská PP (12hod), Hlas dítěte v NRP a jak mu naslouchat (6h), Výchova láskou podle Jiřiny Prekopové (8h).

Označeno v Klíčový pracovníci, Kontakty
pavla_bazantova2

Pavla Bažantová

Tel: +420 777 925 874 volat po 15h
Email: bazantova@detipatridomu.cz
Klíčová pracovnice, Lektorka
Koordinátorka provázení
Aktivní členka VH
více

Narodila jsem se a žiji v Praze, kde jsme společně s manželem vychovali celkem čtyři děti, z toho tři osvojené a jedno v pěstounské péči. Naše děti jsou velmi odlišné, takže se dá říci, že máme doma takový vzorník, ať už, co se týká vzdělávání (osmileté gymnázium a pak studium na VŠ, střední škola, učňovské zařízení i speciální školství), věkem, ve kterém přišly do naší rodiny (od 14 dnů do 16 let), životními osudy i tím, jak se se svým životem porovnávají. O náhradní rodinnou péči se zajímám od roku 1988, to byl rok, kdy jsme podali první žádost o zprostředkování a nabídli své síly a domov dítěti, které nemá svůj vlastní. Profesí jsem referentkou informačních technologií, tuto práci dělám moc ráda. Náhradní rodinná péče a vzdělávání v ní je mi ale celoživotním koníčkem, a to ať v rámci příprav nových náhradních rodičů (Kolpingova rodina Smečno od 2010 doposud, Středočeský kraj), v aktivitách DPD nebo jiných organizacích. V letech 2009-2016 jsem působila ve správní radě, nyní se věnuji několika rodinám z pozice  klíčové pracovnice a svoje zkušenosti předávám jako lektorka. Ráda se setkávám s ostatními náhradními rodiči, s nimiž si vyměňují zkušenosti a vzájemně se inspirují a současně si velice vážím toho, že mohu spolupracovat s tolika báječnými lidmi v DPD.

Jako lektorka se zaměřuji na témata rodinných kořenů a identity dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, deprivaci a její projevy, hostitelskou péči. V poslední době jsem se stala lektorkou systému PRIDE.

Mezi mé absolvované vzdělání a kurzy patří: výcvik pro lektory PRIDE (250 h, 2014), Efektivní rodičovství (24h), Efektivní komunikace a rodinná diagnostika SPOD (64h), Attachment (21h), Kontakt dítěte s biologickou rodinou (8h), Základy krizové intervence (13h), Komunikace v rámci poradenství (7h), Příprava na přemístění mladistvých s výchovnými problémy (9h), Rekvalifikační kurz lektor / konzultant (100h) a mnoho a mnoho dalších v předešlých letech.

Označeno v Klíčový pracovníci, Kontakty, Vzdělávací tým
Andrea_Stusakova

Bc. Andrea Štusáková

Tel: +420 734 695 467
Email: stusakova@detipatridomu.cz
Klíčová pracovnice

více

Při studiu oboru sociální práce na Vyšší odborné škole v České Třebové a na Karlově Univerzitě jsem působila jako dobrovolník v Amalthea, z.s. Tuto zkušenost vnímám jako velmi cennou, mohla jsem být součástí příběhů dospělých a dětí, jejichž životní cestu téma pěstounské péče velmi úzce protíná.

Pracovala jsme na Lince bezpečí, kde jsem měla možnost sdílet s dětmi a dospívajícími, to co je zrovna tíží a dívat se na věc jejich očima, být jim oporou, která přichází ze světa dospělých. Nástroje telefonické krizové intervence jsem pak využívala i na Senior telefonu, kam volají starší lidé, jejich rodina a pečovatelé.

Po studiu a práci na krizových telefonických linkách jsem sbírala zkušenosti v zahraničí. Díky tomu jsem poznala další stránky sama sebe a učila se přijímat odlišnosti vnějšího i vnitřního světa. Po návratu zpátky do Čech vidím věci z nové perspektivy a to mě baví.

Nejvíce čerpám z kurzu: Telefonická krizová intervence (150 hod.); Úvodní kurz Camphillské komunity postavené na principech antroposofie Rudolfa Steinera (150 hod.); kurzy pro dobrovolníky Amalthea, z.s. (Principy Montesorri pedagogiky, Spolubytí, Vědomý pohyb,…)

Označeno v Klíčový pracovníci
karolina_kubicova

Mgr. Karolína Kubicová

Tel: +420 734 695 464
Email: kubicova@detipatridomu.cz
Klíčová pracovnice

více

S dětmi jsem začala pracovat už jako středoškolačka, která svůj volný čas vyplňovala dobrovolničením pro Nízkoprahový klub Wu-wej v Kyjově. Po střední škole jsem vystudovala obor Sociální patologie a prevence v Opavě, v rámci kterého jsem se zapojila do projektu Patologové dětem, který jsme se spolužáky vymysleli. V rámci tohoto projektu jsme se snažili pracovat s dětmi ZŠ v Opavě tak, aby rozvíjely svoji osobnost zdravě a neupadaly v nástrahy drog, šikany a dalších patologických jevů. Po skončení studia jsem nastoupila na magisterské studium oboru Psychoterapeutická studia. Současně jsem na poloviční úvazek vedla Nízkoprahový klub pro děti a mládež Jonáš v Brně Bystrci. Tam jsem na vlastní kůži viděla, jak může být dětství a dospívání matoucí pro děti ze sociálně slabých rodin.

Po ukončení studia jsem odjela do Velké Británie, kde jsem nějaký čas pracovala v kuchyni a pak se dostala k hlídání dětí. Tento čas byl krásný i náročný, protože jsem pořád musela zkoumat sebe a svoje vzorce ve vztahu k dětem a zároveň se věnovat velice individuálním potřebám dětí. Následující rok po návratu jsem strávila na Islandu a následně na Novém Zélandu. I na cestách jsem se setkávala s tím, že se mi lidé často svěřovali se svými životními příběhy, a já jsem začala vidět, že neexistuje jediný správný vzorec, jak pohlížet na lidi, ale že každý procházíme v životě sbírkou zkušeností určených jen nám.

Po návratu z cest jsem začala pracovat s lidmi s duševním onemocněním v rámci služby sociální rehabilitace. Každý člověk byl úplně jiný a tak jsem začala uvažovat o tom, že diagnóza je vlastně jen nálepka, kterou se potřebujeme zorientovat, ale vždy je potřeba vidět člověka v jeho souvislostech.

Nyní se dostávám do oblasti NRP. Setkala jsem se s dětmi, které odcházely z SOS dětských vesniček v rámci natáčení  televizního dokumentu s kamarádkou. S pěstounskou péčí a s pěstounskou péčí na přechodnou dobu mám pocit, že se věci začínají hýbat tím správným směrem.

Další vzdělávání, která jsem absolvovala:
První pomoc od Červeného kříže, 100 h výcvik Systemický přístup v práci s krizí, Sociální rehabilitace, Systém dávek státní sociální podpory, Psychiatrické minimum, Kurz muzikoterapie a konference Arteterapie v Bratislavě.

Označeno v Klíčový pracovníci
bendova

Jitka Bendová, DiS.

Tel: 735 764 961
Email: bendova@detipatridomu.cz
Klíčová pracovnice

více

Vystudovala jsem SŠ sociální v oboru Sociální péče a pak vyšší odbornou školu v oboru Sociální práce. Během studia jsem vykonávala praxe ve státních i neziskových organizacích a zapojila se do mnoha projektů. Po ukončení studia jsem pracovala jako sociální sestra v nemocnici následné péče, tam jsem se setkávala s nejrůznějšími lidskými osudy a pomáhala klientům při řešení jejich obtížných životních situací. Dále jsem pracovala jako kurátorka pro děti a mládež na OSPOD. Práce kurátorky byla nesmírně zajímavá a pestrá, ale přiznám se, že mi přišlo skličující to, s jakým málem „dobrých konců“ jste se při této práci mohli setkat…

Po skončení rodičovské dovolené má volba zaměstnání padla na organizaci Děti patří domů, kde od podzimu 2016 pracuji na pozici klíčová pracovnice rodin v Teplicích a okolí.

Mým největším cílem v práci s rodinami je navazovat a udržet kvalitní a upřímné vztahy s pěstouny a jejich dětmi, abych rodinám mohla efektivně poskytovat poradenství, popř. pomoci/pokud o to stojí. Abych svou práci mohla kvalitně vykonávat ve prospěch dětí a pěstounů, dále se v oboru NRP vzdělávám prostřednictvím vybraných seminářů a konferencí zaměřených na práci s rodinami a dětmi v pěstounské péči (např. Bezpečná síť – Šafrán dětem, Konference Za dveřmi – Velký vůz Sever).

Při řešení problémů se nejčastěji řídím mottem: „Kde je vůle, je i cesta.“

Označeno v Klíčový pracovníci
Adela

Adéla Bodo Novotná

Tel: 730 521 156
Email: adela@detipatridomu.cz
klíčová pracovnice

více

Jako studentka střední ekonomické školy jsem velmi brzy pochopila,že mé smýšlení o světe se neodehrává v číslech, ale týká se lidí a jejich životů. Vydala jsem se proto cestou sociální pedagogiky a poradenství a po té sociální politiky a sociální práce, kterou jsem v roce 2009 zpečetila magisterským titulem na Masarykově univerzitě v Brně. Mým snem bylo odjet do nějaké z afrických zemí a tam pracovat. To se mi podařilo v období 2009 – 2012, kdy jsem odcestovala do Keni a Jižního Súdánu. Tam jsem mimo jiné nahlédla do života dětí z ulice, které měly tu možnost vstoupit do dětského centra, mnohé se tam naučit a po té vstoupit do školy. K tomu jim dopomohl program adopce na dálku, jenž jsem jistou dobu vedla. Tehdy jsme se s mým partnerem shodli na tom, že jednou i my přijmeme dítě do rodiny, které se nenarodilo nám. Po návratu jsem se pustila do asistence s koordinováním podobných projektů nebo do práce s lidmi bez domova. Nyní jsem matkou. S manželem jsme absolvovali přípravu na to, abychom se i my stali jednou pěstouny. Dříve, než se tak stane, jsem ráda, že mohu svou energii vložit do práce klíčové pracovnice v DPD, kde pracuji od podzimu 2017.

Jako přínosné v mé práci vnímám přípravu pěstounů, kterou jsem prošla v roce 2017. Vyslechla jsem několik jejich příběhů, setkala se s pracovníky neziskových organizací, získala vstupní informace o problematice pěstounské péče. Nyní mě jako člověka začínajícího v DPD čeká kurz Efektivní komunikace a rodinné diagnostiky.

Označeno v Klíčový pracovníci