Formy respitní péče

Možnosti využívání respitní péče jsou:

  • Víkendové respitní pobyty jsou pobyty, kterých se děti mohou účastnit v průběhu školního roku o víkendech či prodloužených víkendech, zpravidla na nějaké téma (pověst o Svojanově, rytířský víkend, apod.), jsou však rozšířeny o práci zaměřenou na potřeby dětí s raným traumatem (podpora výrazových prostředků, práce s hudbou, komunikační hry, seberozvojové aktivity, apod.). Nejčastěji jsou zajišťovány jako doprovodné v době nabídky víkendového vzdělávání pro pěstouny, mohou se jich však účastnit kterékoliv děti až do naplnění kapacity. Jsou otevřeny pro děti nejrůznějšího věku a potřeb.
  • Vícedenní integrované letní respitní pobyty jsou určeny především pro děti školního věku a mají charakter integrovaného tábora. Pobyt má své zaměření (filmový tábor, ekologický tábor, anglický), tematický motiv a je postaven na hrách, sportu, ale také na seberozvojových a dovednostních aktivitách. O děti se speciálními potřebami se starají respitní asistenti, kteří tak umožňují plnou integraci dětí do kolektivu. V jednom létě jsme schopni zajistit 14 dní oddechu dohromady.
  • Zajištění respitního asistenta rodině je možné v případě, kdy rodina nemůže nebo nechce využívat některou z našich nabídek. Jde o osobu, které rodina důvěřuje, sama si ji v místě bydliště vybere či jinak zajistí. Takovéto osobě hlídání na základě ceníku proplácíme. Respitního asistenta rodině můžeme také doporučit z našich proškolených pracovníků.

Individualizované čerpání financí na respitní péči je možné v případě, kdy naše nabídka respitní péče je pro klienta z různých důvodů nedosažitelná (vzdálenost od místa bydliště, specifická potřeba dítěte, věk dítěte, jiná potřeba dítěte apod.) nebo  je pro dítě vhodné a žádoucí účastnit se této aktivity místo námi organizovaného respitu. Jedná se především o čerpání financí např. na tábor či pobyt pro děti organizovaný jinou organizací.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>