Respitní tým

Starost o děti během odpočinku pěstounů zajišťujeme s několika stálými pracovníky, kteří tvoří respitní tým, a dalšími sezónními kolegy. Tito s námi obvykle spolupracují rovněž dlouhodobě, ale účastní se pouze letních vícedenních pobytů. Vzhledem k charakteru práce se jedná o pracovníky na DPP, zaměstnané někde jinde, nebo studenty. Jejich společným rysem je intenzivní zájem o problematiku pěstounské péče – někteří jsou sami z pěstounských rodin – dále průběžné vzdělávání, schopnost týmové spolupráce, angažovanost a ztotožnění se s principy naší práce. Každá jednotlivá akce je pečlivě naplánována a vyhodnocena. Za důležité považujeme i veškeré podněty jak ze strany pěstounů, tak i dětí, případně klíčových pracovníků. Spolupráce a propojení všech složek provázení pěstounské rodiny považujeme za klíčové pro dosažení dobré kvality a efektivity práce.

Na každém pobytu je vytvořen pracovní tým, který tvoří vedoucí akce, instruktoři, respitní pracovníci a asistenti k dětem. Složení týmu se odvíjí od skladby přihlášených dětí, na každém pobytu je však přítomen nejméně 1 pracovník zodpovědný za výkon SPOD. Všichni kolegové jsou vzděláváni v problematice raného traumatu a nejrůznějších specifik dětí, včetně konkrétních potřeb konkrétních dětí (dotazník k dítěti). V pracovním týmu jsou zastoupeni i mladí lidé, kteří sami vyrostli v pěstounské péči, včetně romských. Tito kolegové jsou zejména pro děti romského etnika důležitými pozitivními vzory.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ráďa_web

Bc. Radka Šmardová

Tel: +420 777 925 873
Email: smardova.dpd@gmail.com
Klíčová pracovnice – specializace děti s hendikepem
Respitní pracovnice
Aktivní člen VH
více

Vystudovala jsem Integrovanou střední školu v Moravské Třebové – obor Sociální péče-pečovatelská činnost a později pedagogické asistentství na Palackého univerzitě v Olomouci. Od roku 2006 jsem vykonávala pedagogickou asistenci u dětí s handicapem, jak fyzickým tak psychickým (např. Castellům syndrom, poruchy autistického spektra, specifické poruchy učení a DMO) a absolvovala jsem několik kurzů zaměřených na tuto problematiku. S dětmi s raným traumatem pracuji od roku 2007, kdy jsem byla pedagogickou asistentkou dívky s vysokofunkčním autismem vyrůstající v pěstounské péči. V roce 2011 mne Dáša Zezulová přizvala k pořádání letního respitního pobytu, což mne nadchlo a na respitní pobyty jsem začala pravidelně jezdit. Od té doby jsem poznala řadu dětí, k nimž nebyl život lehký, ale dostaly druhou šanci v podobě pěstounů a láskyplného domova. Od roku 2013 jsem klíčovou pracovnicí několika rodin a od září 2014 jsem do DPD nastoupila na plný úvazek jako klíčová a respitní pracovnice. Děti patří domů mi dalo nový smysl života a ukázalo nový směr. Má práce mne naplňuje, baví a dodává naději, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině.

V poslední době se sama vzdělávám v těchto oblastech: Kontakt s biologickou rodinou (8h), Kniha života (8h), arteterapeutické techniky při práci s dítětem v PP (14h), metody sociální práce a rodinné konference (6h), Základy vedení rozhovoru s dítětem (8h), Strukturované učení pro žáky s poruchou autistického spektra (4h), Pracovnice v sociálních službách (204h), Zvyšování osobní efektivity (48h).

Označeno v Klíčový pracovníci, Respitní tým
jan_mazak

Mgr. Jan Mazák

Tel: +420 702 073 567
Email: jendamazaku@gmail.com
instruktor respitního týmu

více

K pedagogice jsem se dostal nástupem na střední pedagogickou školu v Litomyšli roku 2005 a poté jsem pokračoval ve studiu na Univerzitě Palackého a vyprofiloval se ve speciálního pedagoga se zaměřením na etopedii, psychopedii a především na dramaterapii. Dostal jsem se do nejrůznějších pracovních poměrů (např. primární prevence na školách), programů (např. dramaterapeut v psychiatrické nemocnici Kroměříž – práce s pacienty se schizofrenií, neurózou či drogovou závislostí), stáží (v Čínské lidové republice jsem 4 měsíce dělal dramaterapeutický projekt s žáky s mentálním postižením), praxí, nejrůznějších workshopů ohledně expresivních terapií či prevence, instruktorství, apod. V současnosti dálkově studuji doktorandské studium na Univerzitě Palackého a pracuji ve Středisku výchovné péče Svitavska ALFA jako etoped. K Děti patří domů jsem se dostal na pozvání Dáši Zezulové roku 2012. Ihned mě zaujala domácí atmosféra ve sdružení a rád jsem naskočil do již dlouho rozjetého vlaku a nasával informace i zkušenosti a poskytoval ty své, skromné (především osobnostní a instruktorské) na oplátku na respitních víkendech a na táborech. Do budoucna se těším na další spolupráci s tímto skvělým sdružením, protože souzním s jejich přesvědčením, a také obdivuji příjemnou strukturu organizace a přetrvávající zápal lidí, kteří v ní pracují.

Označeno v Respitní tým, Vzdělávací tým
marie_zezulova

Marie Zezulová

Tel:
Email: madlizezulova@seznam.cz
madlizezulova@seznam.cz

více

Studuji třetím rokem na Masarykově univerzitě v Brně, obor speciální pedagogika. Dva roky jsem intenzivně navštěvovala desetičlennou pěstounskou rodinu, kde jsem doučovala pět z jejich osmi dětí angličtinu a češtinu.  I tato zkušenost mě nasměrovala při výběru vysoké školy a obor speciální pedagogika pak byl jasná volba. K práci pro Děti patří domů jsem se dostala díky své tetě Dagmar Zezulové, která je spoluzakladatelkou sdružení. Začala jsem jezdit na víkendové a později i táborové pobyty a načerpala nové zkušenosti, které mě jen utvrdily v tom, že to co dělám a studuji, má smysl.  Dále se zajímám o filmy a literaturu, ráda cestuji a učím se nové jazyky, mám velmi ráda hudbu, hraju na dva hudební nástroje a jsem členkou B&W Orchestra Bučovice, se kterou jsem vystupovala i v zahraničí.Označeno v Respitní tým
katerina_barillova

Kateřina Barillová

Tel: +420 736 736 239
Email: katabarill@seznam.cz
Instruktorka respitního týmu

více

Vystudovala jsem střední uměleckou školu. Nyní studuji v Hradci Králové Textilní tvorbu, součástí studia je pedagogické minimum. Poznávat jak se stavět k dětem, jak je motivovat, pozorovat jejich výtvarný rozvoj mě velice baví a těší. Když jsem byla v páté třídě, moji rodiče se rozhodli, že přijmou dítě do pěstounské péče. Vidina nového sourozence se mi zdála krásná, když k nám moje sestra přišla, bylo vše mnohem náročnější, než jsem si myslela. V té době, ještě neexistovali žádné organizace, která by byla schopna pomoci dítěti začlenit se do rodiny. To byla velká škoda. Na štěstí, jsme se potkali s  velkým množstvím pěstounských rodin, které nám předali mnoho zkušeností. Jak rodičům, tak i nám dětem. Nyní spojuji veškeré své zkušenosti a jsem ráda, že mohu spolupracovat se sdružení Děti patří domů. Mám radost z práce s dětmi a jsem ráda, že sdružení pomáhá tolika rodinám, které to potřebují.

Označeno v Respitní tým
Michal_naweb

Bc. Michal Peichl

Tel: +420 776 699 693
Email: pagajofka@seznam.cz
Instruktor, respitní asistent

více

Ke sdružení Děti patří domů jsem se dostal přes filmový tábor, což je specifická forma pobytu, jehož cílem je vyzkoušet si vytváření filmu, od scénáře až po samotné natáčení. Na těchto pobytech funguji jako programový vedoucí spolu s dalšími členy občanského sdružení yFilm. S dětmi z pěstounské péče mám zkušenost zprostředkovaně přes tábory různých charakterů. Na těchto akcích získávám stále nové zkušenosti, týkající se jak speciálních požadavků dětí, tak i vedení odlišných typů programu. Po středoškolském studiu grafického designu v Ústí nad Orlicí jsem se odevzdal filozofii a estetice a nyní pokračuji ve studiu oboru Učitelství ZSV pro střední školy na Masarykově univerzitě v Brně.

Označeno v Respitní tým
eva_karlova

Eva Karlová

Tel: -
Email: Ajwa8@seznam.cz
Respitní asistentka

více

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu, obor pedagogické lyceum v Litomyšli. Nyní studuji Vyšší odbornou školu pedagogickou, obor pedagogika specifických činností ve volném čase taktéž v Litomyšli. K práci v DPD jsem se dostala díky Lukáši Danišovi, který mne přizval do týmu na letní tábor v roce 2013. Práce s dětmi z pěstounské péče, které vyžadují mnohdy individuální a speciální přístup, mě naplňuje a dělá mě šťastnou. Díky Děti patří domů, o. s., jsem získala nejen nový pohled na svět, ale také spoustu zkušeností a hlavně přesvědčení, že každý člověk si zaslouží lásku a život v rodině.

Označeno v Respitní tým
renata_zahradnikova

Renata Zahradníková

Tel: +420 604 229 339
Email: renipa@seznam.cz
sezónní respitní pracovník – letní táborové pobyty

více

Už jako dospívající dítě jsem si přála velkou rodinu a vnitřně jsem cítila, že mi nejsou lhostejné děti v DD. O náhradní rodinnou péči jsem se začala zajímat v roce 2003.  V roce 2006 jsme k naší tehdy 10-ti leté dceři přijali do poručnické péče 6,5 letou holčičku, která špatně mluvila a měla velmi malou slovní zásobu. Časem jsme zjistili, že kromě ochrnutých mimických svalů v obličeji má i oboustrannou vadu sluchu. Slovní zásoba a řeč se po aplikaci naslouchadel a při pobytu v rodině velmi rychle zlepšovala. Celkově je na přijaté dceři vidět, že ji pobyt v rodině velmi prospívá a my jsme rádi za její přítomnost. Později jsme krátce pomohli dospívajícímu chlapci překlenout špatnou rodinnou situaci, kterou strávil u nás, než se mohl vrátit domů.

Při hledání informací o NRP jsem se seznámila s pěstounkami a budoucími pěstounkami, mezi nimi byly i Dáša Zezulová, Dáša Seitlová a další. Díky pravidelnému setkávání maminek – pěstounek jsem získávala nové informace o NRP a díky DPD v tomto pokračuji a zároveň se můžu podělit i o své zkušenosti z NRP. Od roku 2009 pomáhám jako sezónní respitní pracovník na letních dětských táborech pořádaných DPD.

Žiji v Moravskoslezském kraji a pracuji jako asistentka v rámci Magistrátu města Opavy.

Označeno v Respitní tým
pavlina_fajkusova

Pavlína Fajkusová, DiS.

Tel: -
Email: pavlina.fajkusova@seznam.cz
Respitní asistentka

více

Ke sdružení jsem se dostala v roce 2008, kdy jsem poprvé jela na víkendový pobyt pro děti z pěstounských rodin jako asistentka k dětem. Sama jsem v pěstounské péči již 14,5 let a myslím si, že mi hodně pomohla. Předtím jsem prošla diagnostickým ústavem i dětským domovem. V rámci studia na střední škole v Moravské Třebové a Vyšší odborné školy v Litomyšli jsem byla poprvé na praxi v dětské domově a měla možnost vše po letech vidět i z jiné strany. Bylo to pro mě velice zajímavé, ačkoli se ve mně otevřely i vzpomínky.

V DPD mám roli asistentky k dítěti. Nejvíce mě zaujala práce s chlapcem s Aspergerovým syndromem – vynikající zkušenost, při které jsem se dosti naučila. Nyní jsem studentkou prvního ročníku na Vyšší odborné škole sociální a teologické – DORKAS v Olomouci, se zaměřením na Sociální a diakonickou práci.

Označeno v Respitní tým

Zuzana Přímanová

Tel:
Email: Zuzanka105@seznam.cz
Instruktorka respitního týmu
Asistentka k dítěti
více

Jsem studentkou/maturantkou na Střední pedagogické škole v Mostě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Po úspěšném složení maturitní zkoušky se hlásím ke studiu psychologie. Mými zájmy jsou: zpěv, tanec, hra na klavír a kytaru, rekreační sporty a divadlo. Děti patří domů jsem poznala díky Alex Tichánkové, která mne oslovila ke spolupráci s tímto sdružením. V roce 2013 jsem se zúčastnila svého prvního respitního pobytu v Radiměři. Byla to pro mne zkušenost, která mi otevřela dveře do světa pěstounské péče. Získala jsem nový pohled na výchovu a vzdělávání dětí. Zjistila jsem například, jak moc je pro děti se specifickými potřebami nutný individuální přístup, než jak to znám z učebnic. Práce s dětmi mne baví, naplňuje, motivuje a vzdělává. Nyní jezdím s DPD jako asistent k dítěti a ráda poskytnu dětem v Ústeckém kraji společné odpoledne.

Označeno v Respitní tým
Dan_web

Daniel Zezula

Tel: +420 776 802 230
Email: zezula.dpd@gmail.com
Instruktor
Grafik, správce webu
více

Ve sdružení Děti patří domů pracuji od jeho úplných začátků, v roce 2007 jsem na prvním táboře působil jako fotograf a postupně jsem se dostal přes pozice programového asistenta a instruktora, kterého dělám dodnes, až k vedení víkendových pobytů a v roce 2014 vedení filmového dvoutýdenního pobytu. Na střední škole jsem se věnoval grafice a designu. Po maturitě jsem rok studoval intenzivní kurz anglického jazyka, který jsem úspěšně zakončil státní jazykovou zkouškou. Ve školním roce 2011/2012 jsem působil jako asistent pedagoga na základní škole. V současné době studuji filmovou vědu a anglickou filologii v Olomouci. Pedagogická práce mě velice fascinuje a chtěl bych se jí jednou věnovat profesně jako učitel na střední škole. Ve volném čase se věnuji muzice, hraju na klavír v post-jazzové formaci Blue Apple a v univerzitním sboru Ateneo jsem hlasovým vedoucím tenoru. Mou velkou vášní je také filmování, kterému se na amatérské úrovni věnuji s přáteli ve sdružení yFilm.

Označeno v Respitní tým
Eda_naweb

Jan Šípek

Tel: +420 603 335 8916
Email: sipek.j@seznam.cz
Instruktor respitního týmu

více

Vystudoval jsem uměleckoprůmyslovou školu v Ústí na Orlicí, a k DPD jsem se dostal přes filmový tábor v roce 2011. Od té doby pracuji v DPD jako respitní pracovník. Účastním se víkendových pobytů a letních táborů na pozici instruktora. Hrál jsem dva roky v divadle pro školy a školky v Hradci Králové. Nyní si dodělávám sociálně pedagogické minimum na vyšší odborné škole v Litomyšli, se zaměřením na předškolní vzdělávání. Rád dělám práci, která má smysl. A služby, které DPD poskytuje smysl rozhodně mají.

Označeno v Respitní tým

Karina Čecháková

Tel:
Email: karca.c@seznam.cz
Instruktorka respitního týmu
Asistentka k dítěti
více

Absolvovala jsem střední pedagogickou školu v Přerově – obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Od roku 2008 pracuji jako vychovatelka ve školní družině. Při mé práci jsem vykonávala asistentku pedagoga pro dítě s handicapem. Také jsem absolvovala několik kurzů, zabývající se touto problematikou.

K práci DPD mě dovedla Ráďa Šmardová. Tato práce mě velice zaujala a tématika náhradní rodinné péče my byla více přiblížena na mém prvním respitním pobytu, kde jsem také měla možnost se seznámit s jejim kolektivem, ve kterém panuje skvělá atmosféra a soudružnost.

Rozdávat radost dětem z pěstounské péče se pro mě stalo novým životním směrem, protože tyto děti si zaslouží druhou šanci v podobě nového domava a poskytne jim potřebnou lásku a porozumění.

Nabízím hlídání dětí v Olomouci po – pá od 17 hod. Dát týden dopředu vědět e­mailem.

Označeno v Respitní tým
Filip

Filip Koutský

Tel:
Email: filip.koutsky@seznam.cz
Instruktor respitního týmu

více

Jako dítě jsem rád jezdíval na letní tábory, nejlépe někam do přírody pod stan. Mám rád sport a hry, proto se táborů nevzdávám ani jako dospělý. Dva roky jsem jezdil jako oddílový vedoucí na klasický letní tábor ve stanech, pořádaný 85. PS letkou ve Valtínově. Tady jsem se seznámil se svou přítelkyní Terezou, která pochází z rodiny s přijatými autistickými dětmi. Tehdy jsem se poprvé setkal s dětmi se specifickými potřebami. Když jsem v roce 2013 dostal možnost jet jako osobní asistent na letní pobyt v Radiměři, bral jsem to jako výzvu a s radostí ji přijal. O rok později jsem jel na tábor s DPD znovu, ale tentokrát jako oddílový vedoucí. Ve volném čase rád hraji na kytaru a věnuji se sportovnímu lezení.

Studuji magisterský obor v oblasti informatiky na Mendlově univerzitě v Brně, což nemá s prací s dětmi nic společného, ale práce s nimi mne baví a rád bych v ní pokračoval i po dokončení studia.

Označeno v Respitní tým
Terka

Tereza Koutská

Tel:
Email: seitlova.tereza@seznam.cz
Instruktorka respitního týmu

více

K DPD jsem se dostala v roce 2013, kdy jsem jela na letní tábor, jako osobní asistent k mému autistickému bratrovi. Kolektiv a činnosti, které DPD provozuje, se mi zalíbily natolik, že jsem o rok později jela již jako oddílový vedoucí. Zkušenosti s přijatými dětmi mám od 12 let, kdy jsme do naší rodiny přijali devítiletou dívku a o dva roky později sourozence ve věku čtyř a tří let. Během dětství jsem jezdila na letní tábory s přijatými dětmi. Líbilo se mi, jak jsou k sobě děti empatické. Tyto pobyty mě utvrdili v tom, jak moc je pro děti z DD polehčující, udržovat kontakty s vrstevníky z pěstounských rodin. Proto s o.s. Děti patří domů ráda jezdím na respitní pobyty, které mě velmi baví.

Po ukončení střední školy, jsem brigádně pracovala v o.s. Šikulkové Bílovice nad Svitavou, kde jsem se věnovala dětem ve věku od 2 do 3 let. V roce 2012 jsem absolvovala kurz asistenta pedagoga od o.s. Rytmus. Nyní druhým rokem studuji Sociální pedagogiku na IMS v Brně – spadající pod Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně.

Označeno v Respitní tým

Bc. Jakub Vávra

Tel: +420 608 853 174
Email: JazzIndi@gmail.com
Respitní pracovník

více

K práci s Děti patří domů o. s., jsem se dostal dvěma cestami, první vedla přes Honzu Mazáka, s kterým jsem studoval a druhá přes Dana Zezulu s kterým bydlím a hraji v kapele. Nabídka pro mne byla zajímavá hned od začátku, jelikož sám žiji v rodině s vlastním bráchou a se sestrou, kterou mají rodiče v pěstounské péči. Rád pracuji s lidmi, kteří mají co předat a proto byla práce zde jasná volba. Nejdříve jsem jezdil jako dobrovolník a postupně si našel místo na společné cestě spolu s ostatními pracovníky.

K pedagogice začala na střední pedagogické škole v Litomyšli a pokračovala na Univerzitu Palackého do Olomouce. Vystudoval jsem speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii a nyní ukončuji magisterské studium speciální pedagogiky etopedie. Pracuji jako lektor primární prevence na školách a zároveň vzdělávám primární preventisty. Pravidelně jezdím též dělat dramaterapii do psy. nemocnice Kroměříž. Mezi koníček i mé zaměstnání patří expresivní terapie a pravidelně se účastním všemožných vzdělávání a workshopů. Životní láskou je mi hudba, kterou vyhledávám vždy a za každých okolností.

Označeno v Respitní tým
Maruška_web

Bc. Marie Šlápotová

Tel: +420 734 695 465
Email: slapotova.dpd@gmail.com
Klíčová pracovnice, Respitní asistentka

více

Pedagogika je moji inspirací, cestou objevování a touhou blízké budoucnosti. Vztah k vedení dětí jsem poprvé navázala jako instruktor v outdoorovém středisku, kde jsem načerpala zkušenosti jak s vytvářením smysluplných vzdělávacích programů, tak s objevováním skrytých tajů dětských duší. Ve středisku jsem se postupem času dostala do vedení sportovních a dramatických táborů, ve kterých pracuji na tvorbě programů sociálního a osobnostního rozvoje dítěte. Centrem mého zájmu se v nynější době stala zkušenostně reflexivní pedagogika a její možné příspěvky k celkové kultivaci osobnosti po všech jejích stránkách. Studuji učitelství občanské výchovy a filosofie a obecnou pedagogiku. Stále hledám nové vhledy, jak nejlépe přistupovat k dětem, k jejich potřebám, výlučným osobnostem a také jak pečovat o jejich psychickou i fyzikou pohodu. Jsem přesvědčená, že to nejlepší zázemí k výše zmíněným cílům nalézám právě v „Děti patří domů“.

Označeno v Klíčový pracovníci, Respitní tým
Lukáš_naweb

Lukáš Daniš

Tel: +420 773 602 463
Email: chazz21@seznam.cz
Instruktor respitního týmu

více

Ve sdružení Děti patří domů působím již přes 5 let. Pracuji zde jako programový vedoucí a instruktor. Od 8 let jsem vyrůstal v DD a od sedmnácti let jsem v pěstounské péči. Tyto životní události mi pomáhají porozumět dětem, o které se staráme.

Označeno v Respitní tým
iva_dvorakova

Ivana Dvořáková

Tel: +420 607 445 250
Email: dvorakova.dpd@gmail.com
Členka Správní rady, aktivní členka VH
Produkce akcí, osobní asistentka
Účetnictví, personalistika
více

Činnost neziskových organizací mě zaujala již na rodičovské dovolené, kdy jsem se starším synem začala navštěvovat Mateřské centrum Krůček ve Svitavách, kde jsem se zapojila do aktivní činnosti centra a díky vystudované střední škole s ekonomickým zaměřením i do administrativy. Když jsem po 8 letech dobrovolnictví a později i placené práce v MC dostala možnost pracovat v o. s. Děti patří domů, ráda jsem ji využila a nastoupila v létě 2011 na pozici ekonomická a administrativní pracovnice. Hlavní náplní mé práce je „papírování“ a proto jsem velmi ráda, když se na našich pobytech mohu potkávat s dětmi a pěstouny přímo buď na pozici zajišťující provoz akce (strava, ubytování).  Osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí nemám, svoji zkušenost s prací s dětmi jsem získala výchovou tří synů, prací v mateřském centru a absolvováním nejrůznějších kurzů.

Absolvované odborné kurzy:Obsluha PC dle ECDL (140 h), Laktační poradce, Respektovat a být respektován (3 semináře, celkem 42h), PC kurz (40h), Práce na standardech kvality soc. služeb (14h), Hlavní vedoucí dětských pobytů, Sociální komunikace (8h), Obsluha PC pro pokročilé (82h), Základy vedení rozhovoru s dítětem (8h), Jak aktivně nacházet náhradní rodiče (12h), Poruchy připoutání (10h), Kontakt dítěte v PP s biologickou rodinou (6h), Romské dítě v NRP (8h), Pracovní právo (3h), Občanské právo v prostředí rodiny (32h).

Označeno v Kontakty, Respitní tým
dagmar_zezulova

MUDr. Dagmar Zezulová

Tel: +420 777 925 871
Email: zezulova.dpd@gmail.com
Odborná garantka, lektorka
Metodička respitní péče
Aktivní členka VH
více

Můj zájem o děti bez domova vznikl někdy v době staršího školního věku, kdy jsem se s touto problematikou poprvé setkala v rámci školní docházky. Pěstounkou jsem od r. 1997, do rodiny jsme postupně přijali k našim dvěma synům další 4 děti do pěstounské péče. V době, kdy jsme děti přijímali, nebyla žádná příprava ani možnost sdílení zkušeností, proto jsme jako rodina sami vyhledávali kontakty, abychom lépe porozuměli našim dětem a hloubce jejich zranění. O svých zkušenostech jsem později začala psát na server Rodina, kde jsem poznala další angažované pěstounky a lidi se zájmem o tuto problematiku. Články o našich zkušenostech s NRP, které na Rodině vycházely v letech 2003-2006,  byly  v r. 2006 souborně  vydány v publikaci s názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí. Díky této knize a možnostem internetu jsem se začala v  oblasti pěstounské péče více angažovat, což vyústilo v založení NNO Děti patří domů, o.s., jejíž jsem spoluzakladatelkou. V současné době v organizaci pracuji na pozici odborného metodika respitní péče. Mým hlavním úkolem je vedení a vzdělávání respitního týmu tak, aby každý pracovník dobře porozuměl hloubce raného traumatu a naučil se s těmito dětmi pracovat, předvídat a zvládat krizové situace a současně spolupracovat s dalšími kompetentními osobami kolem dítěte (pěstouni, klíčoví pracovníci). Dále jsem odborný garant pro poskytování krizové intervence, statutární zástupce a lektor. V r. 2012 jsem vydala pokračování knihy Domov je místo, odkud tě nevyhodí … doplněné o dospívání a dospělost našich přijatých dětí pod názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí, ani když vyrosteš (SmartPress). Ve stejném roce vyšla v Portálu moje kniha Pěstounská péče a adopce. Spolupracovala jsem také na metodice Hostitelská péče a příprava k ní (2011) a v roce 2015 jsem připravila  publikaci Kruh mladých.

Lektoruji jak vzdělávání pěstounů, tak odborníků z jiných organizací. Mezi témata, která nejčastěji předávám patří rané trauma, deprivace, hostitelská péče, rizikové chování dítěte, sexualizované chování dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, rozvoj ženské identity u dívek v PP, autismus, práce respitního pracovníka a týmu, přístup k dítěti se zvýšenou potřebou péče, dospívání a dospělost v pěstounské péči a mnohé další.

Označeno v Kontakty, Respitní tým, Vzdělávací tým