Zveme všechny členy spolku na Valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 18. 2. 2016 ve Skofce, nám. Míru 80, Svitavy, vchod z Wolkerovy aleje.

Program jednání:

  • Přijetí nových aktivních členů VH
  • Schválení výsledků hospodaření 2016
  • Schválení revizní zprávy, účetní závěrky a účetního auditu 2015
  • Zpráva o činnosti Správní rady, týmů a poboček

Kompletní informace naleznete v pozvánce.