Podle novely zákona o SPOD má každá pěstounská rodina nárok na 14 dní odpočinku ročně, které jim má zajistit doprovázející organizace. Jedná se o tzv. respitní (odlehčovací) službu (více na https://www.detipatridomu.cz/respitni-pece/).

Naše organizace již dlouhodobě pořádá pobyty a tábory pro děti z pěstounských rodin, které jsou plně integrované. Pro děti se specifickými potřebami zajišťujeme bezpečné prostředí a individuální péči, současně jsou děti zapojeny do činností se svými kamarády.

Abychom mohli zajistit vše, co děti potřebují, je potřeba mít dobrý respitní tým, který rozumí potřebám dětí, má základní povědomí o pěstounské péči, umí spolupracovat s klíčovými pracovníky a s pěstouny,  dokáže předcházet krizovým situacím a umí si poradit, když přece jenom k nějaké nenadálé situaci dojde. Každý člen týmu by měl mít také dovednost poskytovat a přijímat zpětnou vazbu a přizpůsobit činnosti a program potřebám dětí.

Toto vše a ještě i mnoho dalšího se můžete naučit, budete-li chtít spolupracovat s našimi stávajícími kolegy v organizaci Děti patří domů, z. s.  K začlenění do týmu je nezbytné absolvovat dva přípravné víkendy, z nichž první je zaměřen na děti a jejich potřeby, a druhý na realizaci samotné akce a práci v týmu.

Pozvánka