Dne 21.4.2018 jsme podstoupili revizi a analýzu stavu fungování organizace panem Toufíkem Dallalem. Revizní zpráva zhodnocení stavu a jednotlivých doporučení je samostatnou přílohou.