V neděli 09. 12. 2018 v 17:30 hodin proběhla v kinosále Malé scény v Ústí nad Orlicí tématický podvečer věnovaný pěstounské péči, který pořádala ústeckoorlická pobočka organizace Amalthea ve spolupráci se svitavskou organizací Děti patří domů. Oba spolky dlouhodobě doprovází náhradní rodiny.

V 17:30 hod byl promítnut film Můj kamarád Arfík, který vznikl jako společný projekt nezávislého sdružení yFilm a organizace Děti patří domů, z.s. 

Následovala beseda rozdělená do dvou částí. Diváci nejprve pohovořili se dvěma dlouholetými spolupracovníky organizace Děti patří domů, z.s. o jejich osobní zkušenosti s pěstounskou péčí. Navazovala druhá část besedy, kde se zájemci ptali sociálních pracovníků Amalthea na vše, co je o pěstounství a procesu, jak se stát pěstounem, zajímá.

Napadlo vás někdy, jak žijí ty tisíce dětí, o které se nemohou nebo nechtějí starat jejich rodiče? Slyšeli jste o tom, že některé z těchto dětí mohou vyrůstat u pěstounů? Přemýšleli jste o tom, jak vypadá taková rodina? Jak žije, co prožívá?

Akce se konala v rámci osvětové kampaně Staň se pěstounem, kterou od roku 2010 realizuje organizace Amalthea z.s.