Jsme velice rádi, že i v letošním roce nás společnost Gatema a. s. podpořila částkou 60.000Kč. Tato částka bude znovu použita na úhradu nájmu prostor Skofky. Velice si vážíme této opakované podpory, díky které můžeme v prostorách Skofky realizovat pobyty pro děti z pěstounských rodin a vzdělávací akce pro naše klienty.

gatema1
gatema2