Na základě naší žádosti na Krajský úřad Pardubického kraje a následně jeho rozhodnutí nastaly menší změny v lokalitách s pověřením výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Krajský úřad Pardubického kraje naší žádosti vyhověl. K této změně došlo nKrÚ 21621/2019 12.3.2019.Naopak v Královéhradeckém kraji došlo ke snížení míst sociálně-právní ochrany dětí o obce s rozšířenou působností Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. A ve Středočeském kraji bylo ukončeno pověření v obci s rozšířenou působností Mladá Boleslav.

V Pardubickém kraji došlo k rozšíření o obce s rozšířenou působností Chrudim a Hlinsko. V těchto oblastech nyní přijímáme zájemce o provázení pěstounskou péčí.

V Ústeckém, Jihomoravském kraji a v Hlavním městě Praha k žádným změnám nedošlo.

Jednotlivé obce s rozšířenou působností, kde má naše organizace pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí jsou vyobrazeny v aktualizované mapě v odkazu zde.