V letošním Běhu pro pěstounství v Pardubickém kraji jsme ve Svitavách opravdu zabodovali!

Děkujeme všem 115 účastníkům, že v druhém zářijovém týdnu věnovali čas a energii registraci, běhu (či procházce) a sdílení výsledků. Nejlepší čas 2,5 km okruhu byl 11min a 4sekundy. Účastnili se jednotlivci i týmy. Velkou měrou naše dobré výsledky zajistili pedagogové a žáci ze ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská 1. Ti se na trať vrhli hned v několika skupinách.

Nutno podotknout, že nám letos vůbec nepřálo počasí. Řekněme, že jsme všichni tak trochu Gladiátoři. 🙂

Organizátory běhu ve Svitavách byl odbor OSPOD MěÚ Svitavy a naše organizace Děti patří domů, z. s. Za vytyčení a pravidelnou kontrolu trati děkujeme obětavým kolegyním z obou pracovišť. Heslo naší party je „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, a tak se nestydíme nahlásit, že náš čas 50 min byl definitivně nejpomalejší. 🙂

Více o běhu, výsledcích a především o tématu pěstounské péče najdete na rozbehnemepestounstvi.blogspot.com