Oslava 15 let působení organizace Děti patří domů

13. 5. 2023 areál rybářské chaty Rosnička, Svitavy

Dva týdny po příjemném setkání s klienty v Teplicích nás čekala oslava ve Svitavách. Připravili jsme vše potřebné. Počasí si do května přineslo své aprílové vrtochy, ale nad námi se ustrnulo a zvolilo na den oslav suchou variantu. Odpolední rodinné setkání mohlo začít. Díky příspěvkům od našich podporovatelů jsme měli výborné občerstvení a také bohaté ceny do slosování. Poskytnuté finanční dary z části pokryjí náklady na akci a z části je ponecháme na úhradu terapií pro děti. Rádi bychom všem dárcům a sponzorům upřímně poděkovali za velikou štědrost a bezprostřední reakce. Kdo mezi ně patří najdete pod obrázky níže.

Jedna ze zakladatelek spolku, Dáša Zezulová, vzpomínala na jeho začátky a okolnosti vzniku i další vývoj. Programem se proplétalo kromě milého hlasu moderátora Honzy Junka také malebné zpívání místních Žen zpěvných. Připomněli jsme si naše současné aktivity. Přivítali jsme mezi sebou naše podporovatele. Zástupci města nám popřáli mnoho dobrého do dalších let a my si toho moc vážíme.

S radostí jsme prožili pár chvilek se stávajícími i minulými klienty, navzájem se poznávali se současnými i minulými pracovníky spolku a s rodinami všech jmenovaných.

A co děti? Měly si kde hrát. U dobrot a povídání jsme sledovali křepčení karnevalových masek, zdolávání spartanské překážkové dráhy, střílení na plechovky. Děti si mohly vyrobit vlastní rosničku a šikovné ruce vytvářely malby na naše obličeje. A především, všem velikým i malým zůstával rozum stát nad kouzly a iluzemi kouzelníka Aleše Krejčího. Jeho výrobky z balónků, to už byla jen třešnička na dortu. Také dárky z karnevalu udělaly dětem radost. Po všech aktivitách přišel čas losování hlavních výher, táboráku a opékání špekáčků. A také pomalu čas loučení.

Prožili jsme intenzivní odpoledne a naši hosté se pomalu rozešli. Oheň podmanivě provoněl louku u rybníka, vítr se naráz zklidnil a utichly hlasy odcházejících. Když jsme sklidili poslední střípky oslavy, nechtělo se nám domů, hovor se stáhnul do komorního vyprávění u ohýnku. Unavení, ale s uspokojením z dobrého díla jsme nakonec domů vyrazili.

Děkuji kolegyním a kolegům, klíčačkám, respiťákům, koordinátorkám, vedoucím, dobrovolníkům, prostě všem.

Doufám, že i vy jste si den užili a odnesli si hezké vzpomínky.