Načítám Akce

V říjnu 2024 otevíráme první běh dlouhodobého kurzu Terapeutické rodičovství pro pěstouny a adoptivní rodiče!

Začínáme již 12. 10. 2024.

Co je terapeutické rodičovství?

Terapeutické rodičovství je jedna z možností, jak přistupovat k dětem, které zažily ve své historii opuštění biologickým rodiči, zanedbávání nebo týrání. Cílem kurzu je hlubší porozumění rodičů potřebám a chování přijatých dětí a získání účinných nástrojů pro uzdravení a zdravý vývoj dětí. Více informací např. zde.

Kurz vychází z nejnovějších poznatků neurobiologie a je postaven na základech terapie DDP (Dyadické vývojové terapie), která je přímo zaměřena na terapii vztahu dítěte a osoby pečující. Kurz je veden dle metodiky Kim S. Goldingové – Terapeutické rodičovství.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro náhradní rodiče – nepříbuzenské pěstouny a osvojitele.

Jak bude kurz probíhat?

Budeme se věnovat jak teorii, tak i praktickým cvičením, společným diskuzím a prožitkovým cvičením. K dispozici jsou pracovní listy a další výukové materiály. Pracovat budeme ve skupině, někdy ve dvojicích.

Kurz je členěn na tři moduly:
  • I. modul zahrnuje seznámení s teorií attachmentu a představuje koncept terapeutického rodičovství, se speciálním důrazem na porozumění vnitřnímu světu rodiče, tj. rozvíjení jeho vlastního vědomí mysli.
  • II. modul představuje Dům rodičovství se speciálním důrazem na vytvoření bezpečné vztahové základny.
  • III. modul představuje další patra Domu rodičovství se speciálním důrazem na vytváření blízkých vztahů a výchovné vedení. Ukazuje, jak korigovat nežádoucí chování dítěte, aniž by bylo narušeno vzájemné spojení, rodící se důvěra a křehký pocit bezpečí.
Organizační informace

Počet členů ve skupině je max. 10, minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 8.

Celková časová dotace kurzu je 54 h. Každý ze tří modulů obsahuje:

  • 1 celodenní setkání v čase 9 – 16 h s hodinovou pauzou na oběd
  • 4 odpolední setkání po 3 hodinách v čase 16 – 19 h

Setkání probíhají cca v rozmezí 1 x 14 dní, jsou zohledněny Vánoce, jarní prázdniny apod.

Setkání budou v prostorách Děti patří domů, z. s. na nám. Míru 108/28 ve Svitavách.

Během setkání je zajištěno drobné občerstvení – káva, čaj, ovoce/zelenina, něco sladkého.

Hlídání dětí není zajištěno. Účast dětí na kurzu není možná. 

 

Časový harmonogram:

rok 2024 – I. modul 

sobota 12. 10. 2024

čtvrtek 24. 10. 2024

čtvrtek 7. 11. 2024 

čtvrtek 21. 11. 2024

čtvrtek 12. 12. 2024 

 

rok 2025 – modul II. a III. 

sobota 11. 1. 2025

čtvrtek 23. 1. 2025

čtvrtek 20. 2. 2025

čtvrtek 6. 3. 2025

čtvrtek 20. 3. 2025

 

sobota 5. 4. 2025

čtvrtek 24. 4. 2025 

čtvrtek 15. 5. 2025 

čtvrtek 29. 5. 2025 

čtvrtek 12. 6. 2025 

 

Lektorky:

Kurz vedou dvě lektorky s dlouhodobou zkušeností práce s náhradními rodinami a ukončeným Komplexním vzdělávacím programem zaměřeným na problematiku práce s dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči (192 h) a kurzu Terapeutické rodičovství pro lektory (72 h). 

Mgr. Barbora Minaříková Doubková

Mgr. Lenka Patočková

Lektorky pracují dle Zásad práce lektora terapeutického rodičovství dle ATTA.

Cena kurzu: 

Cena kurzu je 6.500 Kč.  Plná cena kurzu je 16.200 Kč. 

Díky podpoře Pardubického kraje a drobných dárců je cena kurzu dotována.

Cena obsahuje lektorné, učební pomůcky a drobné občerstvení. Kurzovné je možné uhradit ve 2 splátkách. Pěstouni mohou využít možnost financovat jej ze Státního příspěvku na výkon pěstounské péče v rámci svého povinného vzdělávání pěstounů.

Splatnost a storno podmínky: Cenu kurzu je na požádání možné rozložit do dvou splátek (uveďte v poznámce u přihlášky). První splátka ve výši 3.000 Kč je splatná do 2 týdnů od objednání kurzu. Druhá splátka 3.500 Kč je splatná do 14. 9. 2024 (4 týdny před zahájením kurzu). Pošleme vám vždy fakturu. Uhrazené kurzovné není vratné v případě storna ze strany účastníka.

Jak uplatnit hodiny v rámci povinného vzdělávání pěstounů: Obraťte se na svoji doprovázející organizaci. Klienti Děti patří domů dohodnou uplatnění hodin se svým klíčový pracovníkem.

Přihlášky:

 

Kontakt:

Pokud máte zájem o bližší informace ke kurzu nebo jeho náplni, kontaktujte, prosím, Lenku Patočkovou na tel.: 608 491 059 nebo emailu lenka@detipatridomu.cz.