klíčová pracovnice

 

Kontakt
Tel: +420 734 695 467
Email: andrea@detipatridomu.cz
O Andree
Při studiu oboru sociální práce na Vyšší odborné škole v České Třebové a na Karlově Univerzitě jsem působila jako dobrovolník v Amalthea, z.s. Tuto zkušenost vnímám jako velmi cennou, mohla jsem být součástí příběhů dospělých a dětí, jejichž životní cestu téma pěstounské péče velmi úzce protíná.

Pracovala jsme na Lince bezpečí, kde jsem měla možnost sdílet s dětmi a dospívajícími, to co je zrovna tíží a dívat se na věc jejich očima, být jim oporou, která přichází ze světa dospělých. Nástroje telefonické krizové intervence jsem pak využívala i na Senior telefonu, kam volají starší lidé, jejich rodina a pečovatelé.

Po studiu a práci na krizových telefonických linkách jsem sbírala zkušenosti v zahraničí. Díky tomu jsem poznala další stránky sama sebe a učila se přijímat odlišnosti vnějšího i vnitřního světa. Po návratu zpátky do Čech vidím věci z nové perspektivy a to mě baví.

Nejvíce čerpám z kurzu: Telefonická krizová intervence (150 hod.); Úvodní kurz Camphillské komunity postavené na principech antroposofie Rudolfa Steinera (150 hod.); kurzy pro dobrovolníky Amalthea, z.s. (Principy Montesorri pedagogiky, Spolubytí, Vědomý pohyb,…)