odborný pracovník projektu hostitelské péče

 

O Kateřině

I přes původně ekonomické vzdělání jsem začala pracovat s dětmi se specifickými poruchami chování a učení a poté jsem působila v neziskové organizaci věnující se dětem v dětských domovech.Účastnila jsem se pravidelných návštěv v domovech, jezdila s dětmi na víkendy nebo letní tábory a zároveň se podílela na chodu organizace především v oblasti fundraisingu. Poté jsem v humanitární organizaci Adra koordinovala rozvojový program, díky

kterému mohou děti ze znevýhodněných rodin v Bangladéši chodit do školy a získat tak šanci na lepší životní podmínky. Když jsem dostala možnost vrátit se zpět k dětem v dětských domovech, dlouho jsem neváhala. Díky hostitelské péči mají možnost navázat zdravé sociální vazby a zjistit, jak funguje život za zdmi ústavů. Ze zkušeností a zážitků, které díky hostitelské péči získají, mohou čerpat i v pro ně velmi kritickém období, kdy ústavní péči opouštějí nebo když se sami stávají rodiči. Věřím, že touto formou, která sice právně zatím neexistuje (ale i to je jeden z našich cílů), můžeme dát dětem vyhlídky na lepší život.

aktualizace: 1/2024