odborná konzultantka
lektorka
mentorka
aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 777 925 871 (dostupný omezeně, nejlépe po předchozí domluvě)
Email: dasa@detipatridomu.cz
O Dáše

Můj zájem o děti bez domova vznikl někdy v době staršího školního věku, kdy jsem se s touto problematikou poprvé setkala v rámci školní docházky. Pěstounkou jsem byla od r. 1997, do rodiny jsme postupně přijali k našim dvěma synům další 4 děti do pěstounské péče. V době, kdy jsme děti přijímali, nebyla žádná příprava ani možnost sdílení zkušeností, proto jsme jako rodina sami vyhledávali kontakty, abychom lépe porozuměli našim dětem a hloubce jejich zranění. O svých zkušenostech jsem později začala psát na server Rodina, kde jsem poznala další angažované pěstounky a lidi se zájmem o tuto problematiku. Články o našich zkušenostech s NRP, které na Rodině vycházely v letech 2003-2006, byly v r. 2006 souborně vydány v publikaci s názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí. Díky této knize a možnostem internetu jsem se začala v oblasti pěstounské péče více angažovat, což vyústilo v založení NNO Děti patří domů, o.s., jejíž jsem spoluzakladatelkou. V současné době v organizaci pracuji již jen omezeně jako lektorka a odborná konzultantka. Mým hlavním zájmem je rozvoj hostitelské péče pro děti z dětských domovů, a to nejen na přípravách zájemců o hostitelství, ale i šíření informací o hostitelské péči mezi odbornou veřejností. Dále spolupracuji v respitním týmu a v práci s osvojiteli jako mentorka. 

V r. 2012 jsem vydala pokračování knihy Domov je místo, odkud tě nevyhodí … doplněné o dospívání a dospělost našich přijatých dětí pod názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí, ani když vyrosteš (SmartPress). Ve stejném roce vyšla v Portálu moje kniha Pěstounská péče a adopce. Spolupracovala jsem také na metodikách k hostitelské péči a k respitní péči. V roce 2015 jsem připravila publikaci Kruh mladých, s pokračováním příběhů v r. 2020.

aktualizace 7/2023