klíčová pracovnice
asistentka k dítěti

 

Kontakt
Tel: +420 605 492 276
Email: kristyna@detipatridomu.cz
O Kristýně

Vystudovala jsem Obchodní akademii a Střední odbornou školu cestovního ruchu v Chocni. Po maturitě jsem absolvovala roční pomaturitní kurz anglického jazyka, který jsem zakončila zkouškou Cambridge English B1 Preliminary. Následně jsem začala studovat na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Environmentální studia a udržitelný rozvoj. V roce 2017 se mi naskytla nabídka od organizace Děti patří domů, z. s., konkrétně od Radky Šmardové, která mě oslovila jako asistentku k dítěti na letní tábor. Byla to pro mne nejen nová zkušenost, ale také příležitost, díky které jsem se mohla stát součástí této organizace. Postupně jsem s organizací začala spolupracovat intenzivněji, pravidelně jsem se začala účastnit víkendových pobytů, letních táborů pro děti, začlenila jsem se také do projektu „Pomáhá mi VELKÝ KAMARÁD“, kde jsem externě působila jako dobrovolnice a trávila čas v pravidelných intervalech s holčičkou z náhradní rodinné péče. Díky těmto zkušenostem jsem si začala pohrávat s myšlenkou, že moje nynější studium mi nedává takový smysl, jaký bych očekávala. Z tohoto důvodu jsem studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ukončila a podala si přihlášku na dálkové studium Speciální pedagogiky, na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. S dětmi pracuji od září 2018, nejprve jako asistentka pedagoga na běžné základní škole, poté jako vychovatelka ve školní družině a nyní jako učitelka na Speciální základní škole a střední škole Svitavy. Díky Děti patří domů, z. s. má můj nynějš život konečně smysl. Práce s dětmi mě baví a naplňuje, neboť dělám to, co bylo vždy mým snem a to co mě baví.

aktualizace 7/2023