statutární zástupkyně a předsedkyně Správní rady, aktivní členka VH
koordinátorka provázení
lektorka

 

Kontakt
Tel: +420 608 491 059
Email: lenka@detipatridomu.cz
O Lence
K tématu NRP jsem se dostala v roce 2010 prostřednictvím své diplomové práce na téma Problematika odchodu mladých lidí z ústavní péče prostřednictvím techniky Legislativního divadla, čímž jsem roku 2011 ukončila obor sociální pedagogika a volný čas na Masarykově univerzitě v Brně. Od konce roku 2011 do června roku 2014 jsem pracovala jako sociální pracovnice s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním (cílová skupina lidé se schizofrenií a afektivními poruchami) a získala tak cenné zkušenosti z oblasti sociální práce a psychosociální rehabilitace v praxi. Do Děti patří domů, z. s. jsem přišla na jaře 2013, kdy jsem začala pracovat se dvěma rodinami jako klíčová pracovnice provázení, od podzimu 2014 pak v této pozici pokračuji na plný úvazek, přičemž jsem se specializovala na přechodnou pěstounskou péči. Na mateřské a následně rodičovské dovolené jsem od roku 2017. Mám dvouletého syna Bedřicha a další potomek je na cestě. Mateřství mi nabídlo další díl do mé pracovní skládačky, další úhel pohledu a spoustu vlastních zkušeností. A to je vlastně teprve začátek. V organizaci jsem od roku 2016 předsedkyní Správní rady.

Absolvovala jsem tyto odborné kurzy: Kniha života (8h), Průvodce fázemi pěstounské péče (16h), ZdrSem – záchrana života a první pomoc (42h), Způsoby zvládání obtížných situací ve spolupráci s klientem (25h), Psychiatrické minimum (4h), Komunikace verbální a neverbální (8h), Metoda psychosociální rehabilitace (14h), Komunikační dovednosti a zvládání zátěže v krizových okamžicích (8h), Focusing dialog mysli a těla (24h), Instruktorský kurz Prázdninové školy Lipnice, Review (20h), Cílená zpětná vazba (20h).

Aktuálně také lektoruji vzdělávací kurz Klíčovou dírkou pro začínající klíčové pracovníky.