respitní pracovnice

 

O Míše

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Litomyšli, poté následovalo studium na Pedagogické fakultě univerzity Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika. Během navazující magisterského studia jsem nastoupila jako asistent pedagoga na základní školu, kde jsem se poprvé v praxi seznámila s tématem žáka s mimořádným nadáním. Díky této zkušenosti působím prvním rokem v nadačním fondu, který se věnuje právě této skupině žáků. Má spolupráce spočívá především v tvorbě vzdělávacích materiálů. Mou celoživotní zálibo je tanec a ráda se obklopuji uměním vyjádřeným jakoukoliv formou. První zkušenost s organizací Děti patří domů byla záskok na letním táboře v Obořících, kde jsem byla součástí týmu jako asistent k dítěti. Atmosféra a naladění lidí, kteří zde působí mě takřka ihned okouzlila a ze záskoku se stala každoroční táborová tradice. V životě je mým snem pohybovat se na místech, kde se snoubí radost, smysl a laskavost. To vše jsem v DPD našla.

aktualizace 7/2023