klíčová pracovnice

 

O Tereze
V oblasti náhradní rodinné péče jsem se pohybovala již od dětství. Vyrůstala jsem v rodině se čtyřmi přijatými dětmi, jakožto biologické dítě rodičů pěstounů. Díky svým rodičům jsem tedy mohla poznat mnoho pěstounských rodin a mohla tak nahlédnout na náhradní rodinnou péči perspektivou očima dítěte. Účastnila jsem se prvních odlehčovacích pobytů tehdy nově vznikající organizace Děti patří domů, z. s. ještě jako dítě. Poté jsem od roku 2012 jezdila na tyto pobyty na pozici respitní pracovník. V roce 2016 jsem dokončila studium vysoké školy na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně oboru Sociální pedagogika. V roce 2017 se mi narodil první syn Radim a následně v roce 2019 druhý syn Eliáš. Mateřství změnilo můj pohled na svět a navedlo mě na cestu doprovázení těhotných žen k porodu a následně k péči o nově vzniklou rodinu. Vnímám, jak je důležité, když se mohou rodiče v jakékoliv chvíli obrátit na někoho s kým mohou bezpečně sdílet, načerpat podporu, sílu a nadhled. V organizaci Děti patří domů, z. s. od roku 2023 působím na pozici průvodce osvojitelů. Jsem ráda, že mohu podpořit i rodiny, kterým se děťátko narodilo v srdci.

Životní motto : „Máš-li lásku, máš všechno“ John Lennon