vedoucí akce

Kontakt
Tel: +420 603 310 426
Email: terca.veitova@gmail.com
O Tereze
Pracuji jako asistent pedagoga na ZŠ T.G.Masaryka ve Svitavách, třetím rokem. V předchozím zaměstnání jsem byla aktivizační pracovnicí, konzultantkou, lektorkou. V Mateřském a rodinném centru Krůček Svitavy, z.s., kde jsem pracovala od roku 2011.
Tato práce mne přivedla ke spolupráci s rodinami a dětmi. Propaguji principy demokratické výchovy a pozitivního rodičovství.
Jsem absolventkou kursů Efektivního rodičovství, kursu Respektovat a být respektován, seminářů o slaďování rodiny, práce a osobního života, komunikace v rodině. Absolventka „ Školení moderátorek vzdělávání“ v rámci projektu M_ANIMA – flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství. Akreditovaný kurz MPSV – Choreografie rozhovoru- rozhovor je cesta ke změně, akreditovaný kurz MŠMT, Jak na školní vzdělávací program. Absolventka pilotního kurzu „Využití muzikoterapeutických technik při lektorské činnosti, „Kurz efektivního rodičovství – rozšíření kompetencí a prohloubení kvalifikace pracovníků pro práci s rodinou“. Absolvovala jsem kurz pro nové respitní pracovníky, „Základní principy a specifika vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra“, „Skupinové řešení problému a bezpečné klima ve skupině, „ADHD, dítě s hyperaktivní poruchou ve škole“, MŠMT – Metodická poradna – v rámci „Inkluzivního vzdělávání v Pardubickém kraji“. V roce 2017 jsem absolvovala rekvalifikační program „Zdravotník zotavovacích akcí“.

Vystudovala jsem vyšší zemědělsko-ekonomickou školu jako diplomovaný ekonom. V roce 2017 jsem absolvovala vzdělávací program „Studium pro asistenty pedagoga“ – NIDVČR. V současné době studuji na MÚ v Brně v rámci celoživotního vzdělávání DPS vychovatelství.

Žiji v malé vesničce nedaleko od Svitav, kde provozuji se svými rodiči malý rodinný ranč. Preferuji zdravý životní styl, který je mým životním elánem a velkým bonusem pro mé tři děti.

Mé druhé já je tvořivé a kreativní, plné nápadů, které ráda předává v rámci své práce. Kreativní práci a různé dostupné techniky se učím již od roku 2003. Nejvíce mne oslovil pedig a práce s ním. Své dovednosti si stále zdokonaluji na kreativních kurzech po celé ČR.
Od roku 2017 úzce spolupracuji s organizací Děti patří domů, z.s.

Životní motto: „Věřím, že každý kousek lásky, rozdaný kolem sebe, se mi nejenom vrátí, ale posílí i úsilí budovat lepší cestu ke společné budoucnosti.“