Respitní péče

Život s dětmi v dlouhodobé pěstounské péči přináší velké vnitřní bohatství a nové úhly pohledu na životní hodnoty. Je však také plný úskalí a nekonečné citové podpory, která leckdy pohlcuje všechen volný čas rodiny. Děti, které prožily rané trauma, které byly mnohokrát opouštěny a zraňovány, které neznají hlubokou důvěru ve svět dospělých, se často nedokážou dobře zapojit do vrstevnické skupiny a prožívají nejrůznější zklamání, což prohlubuje jejich nízké sebevědomí a zvyšuje potřebu intenzivního citového přijetí. Závislost na vztahu je člověku dána geneticky (malé dítě bez dospělé osoby neumí přežít) a bezpečný vztah s dospělou osobou se tedy stává nutným předpokladem terapie raného traumatu. Jedná se o intenzivní každodenní dlouhodobou léčebnou práci, kterou pěstouni svým dětem poskytují. Toto vše je velmi vysilující, zejména pokud není žádná možnost efektivního odpočinku.

Jsme velmi rádi, že novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí již pamatuje na tuto okolnost a zakotvuje právo pěstounů na 14 dní odpočinku v roce, pokud je svěřenému dítěti (dětem) více než 24 měsíců věku. V naší organizaci poskytujeme respitní péči (odpočinek pro pěstouny) již od r. 2008, neboť jsme si vědomi nejen náročnosti péče o pěstounské děti, ale i potřeby individuálního zájmu o každé z dětí, které prožily tak hlubokou ztrátu, jakou bezpochyby ztráta vlastních rodičů je.

Respitní (odlehčovací) péče je komplexní pojem, který zahrnuje jak poskytování respitní služby, tedy zajištění kvalifikovaného dohledu během odpočinku pěstounů, tak zajištění specifických potřeb dětí se zvýšenými zdravotními či výchovnými nároky – sem patří např. podávání léků, pomoc se sebeobsluhou či další pečovatelské úkony, individuální péče, zvládání krizových situací, apod. Je realizována na respitních pobytech nebo v domácnosti.

U našich klientů má respitní péče také další význam, a tím je přesah zkušeností  respitních pracovníků do rodiny dítěte, spolupráce s klíčovou pracovnicí rodiny i samotnými pěstouny, získání zkušeností o chování dítěte v kolektivu, zhodnocení možných rizikových či naopak silných míst při spolupráci s dětmi, možnost využití těchto zkušeností ve škole a při plánování vzdělávání pěstounů, apod.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>